sculptură

Adrian Ilfoveanu

Păsările lui Adrian Ilfoveanu sunt suflete de oameni Păsări care se înalţă la cer, păsări cu aripi lungi, de îngeri, cioplite din lemn cu foiţe de aur – lumină şi icoană! Portrete şi forme de Doamne şi Domniţe, cioplite–n lemn şi piatră albă, sinteza Evei de toate zilele sau muzica formelor.

Adrian Alexandru Ilfoveanu are o autentică plăcere a himericului sculptural. Prin structura foarte complicată a fibrei, lemnul este ales să transmită mitul zborului. Compuse cu dinamism sacadat, „Zburătoareleˮ lui Adrian Alexandru sunt tratate ca energii telurice. Pretextul aripii dar şi al ciocului şi ochiului rotund de pasăre pot declanşa nebănuite interogaţii existenţiale. La Adrian Ilfoveanu lemnul pulsează, se zbate, țâşneşte.

Aurelia Mocanu

Search