Fundația Culturală Ilfoveanu & Badea

Informare privind prelucrarea datelor

INFORMARE PERSOANE VIZATE (VIZITATORI, CLIENTI PERSOANE FIZICE, POTENTIALI CLIENTI, REPREZENTANTI CLIENTI) PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI SPECIAL

1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului:
Societatea FUNDATIA CULTURALA ILFOVEANU, cu sediul în Pitesti, str. Armand Calinescu nr. 2, , CUI 36086356, reprezentată legal prin Lina Maria Elena, în calitate de Director executiv, tel: 0799.707.577 email: office@fundatiailfoveanu.ro

2. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor: – email: dpo@gic.ro

3. Scopul/scopurile prelucrării:
Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal (imagine video) in vederea identificarii unor actiuni care ar atenta la siguranta persoanei cat si pentru monitorizarea bunurilor care apartin operatorului.

4. Temeiurile legale ale prelucrării:
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza urmatoarelor temeiuri de prelucrare:
a) Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
b) Prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii unor obligații legale ce revin operatorului.
5. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:
Prelucrăm următoarele date cu caracter personal:
imagine video

6. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate:
– Pentru vizitatori: autoritati guvernamentale – daca este cazul
– Pentru clienti persoane fizice , potentiali clienti, reprezentanti si prepusi ai clientilor persoane juridice : Compartimente ale Operatorului (administrativ, IT, contabilitate), diverse autoritati guvernamentale, parteneri contractuali sau persoane imputernicite (ex. furnizorii de servicii de paza, etc).

7. Datele cu caracter personal furnizate NU vor fi transferate către operatori sau organizații transfrontaliere

8. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:
Societatea FUNDATIA CULTURALA ILFOVEANU, pastreaza datele personale ale persoanei vizate, atat timp cat este necesar scopului pentru care au fost colectate (maxim 30 zile pentru imagine video).

9. Drepturile de care beneficiati conform GDPR:
– dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal. Vă puteți exercita aceste drepturi prin depunerea la sediul societatii a unei solicitari scrise in acest sens.
– dreptul persoanei vizate la restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal și dreptul de a se opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Vă puteți exercita aceste drepturi prin depunerea la sediul societatii a unei solicitari scrise in acest sens.
– dreptul persoanei vizate de a-și retrage consimțământul. In cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face pe baza consimțământului, aveți dreptul de a vi-l retrage, în orice moment. Vă puteți exercita acest drept prin completarea formularului – cerere persoana vizata (care se regaseste pe site-ul noastru: www.fundatiailfoveanu.ro) si transmiterea acestuia la adresa de e-mail: office@fundatiailfoveanu.ro sau prin posta la adresa noastra din Pitesti, str. Armand Calinescu, nr.2.
– dreptul de a formula plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. În calitate de persoană vizată aveți dreptul ca, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Nationala pentru protectia datelor în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.
Cererile se pot trimite la adresa de e-mail : anspdc@dataprotection.ro.

FUNDATIA CULTURALA ILFOVEANU colecteaza in principal date personale direct de la persoana vizata (vizitator). Datele pot fi colectate si de la un tert (cum ar fi colaboratori in cadrul aceluiasi proiect).
FUNDATIA CULTURALA ILFOVEANU nu practica luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Scroll to Top