Fundația Culturală Ilfoveanu & Badea

Politica de combatere a mitei și corupției

Politica anti-mită și anti-corupție a Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea, denumită în continuare „Politica”, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației și se constituie ca un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile organizației, atât în interiorul Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea, cât și în raport cu colaboratorii si partenerii ei (persoane fizice sau juridice).

Fundamentul oricărei colaborari/relații de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu deplina respectare a legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare. Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea solicită, atât personalului intern, persoanelor care acționează în numele sau pe seama sa, cât și colaboratorilor/partenerilor de afaceri, o conformare deplină la exigențele impuse de legislația în vigoare.

Prezenta Politică reflectă determinarea Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea de a preveni orice formă de corupție în desfășurarea activității sale și reiterează interzicerea oricărei forme de mituire. În acest context, Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea acordă o deosebită importanță și consideră ca fiind esențiale legile care vizează practicile de mituire și de corupție atât între companiile private cat și între companiile private și entitățile guvernamentale.

Drept recunoaștere a acestor cerințe și pentru a sublinia acest angajament, Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea a dezvoltat prezenta Politică, ce se aplică atât organizației, cât și partenerilor externi cu care aceasta colaborează.

În concluzie, prezentul document relevă preocuparea conducerii Fundatiei privind stabilirea, monitorizarea și revizuirea unei Politici care:

•interzice orice formă de mituire;

•cere conformarea de către conducere, angajați, colaboratori, părți interesate la legislația anti-mită și anti-corupție aplicabilă organizației;


•este concepută ținând cont de scopul organizației;


•furnizează un model pentru setarea, revizuirea și realizarea obiectivelor anti-mită;


•include angajamentele Fundatiei privind îndeplinirea cerințelor de conformare la sistemul de management anti-mită implementat de către organizație;


•încurajează și sprijină buna-credință in semnalarea oricăror aspecte legate de posibile fapte de mituire (active sau pasive), cu respectarea principiului responsabilității, garantand lipsa oricăror represalii și/sau acțiuni de retorsiune împotriva celor care formulează astfel de sesizări;


•include angajamentul organizatiei de a tinde spre îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită;


•explică sancțiunile și consecințele neconformării la sistemul de management anti-mită al fundatiei.


Prezenta Politică este implementata la nivelul organizatiei și se aplică în cazul tuturor tipurilor de activități proprii sau subcontractate desfășurate de Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea.

 

2. SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ ȘI ANTI-CORUPȚIE

 

Prezenta Politica oferă suport sistemului anti-mită si anti-corupție general al Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea, în acord cu cerințele de afaceri și cu legile si regulamentele aplicabile.

Politica anti-mită și anti-corupție  are aplicabilitate universală, fiind obligatorie la nivelul întregii organizatii (se aplică tuturor structurilor operaționale, activităților fundatiei, salariaților, părților care acționează în numele și pe seama fundatiei), precum și pentru colaboratorii/partenerii de afaceri ai Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea.

Fiecare persoană implicată are obligația să citească și să se familiarizeze cu Politica anti-mită și să aibă responsabilitatea conformării prevederilor ei, iar în caz contrar va suporta consecințele impuse de legislația în vigoare și de sistemul de management anti-mită al Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea

În vederea indeplinirii formalitatilor de publicitate si al respectării față de terți (parteneri de afaceri), prezenta Politică va fi publică și pe pagina web a fundatiei, respectiv www.fundatiailfoveanu.ro

 

Prezenta politică prezintă un set de reguli și de principii care vizează etica în activitatea Fundatiei și, deopotrivă, reprezintă angajamentul ferm al Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea, în vederea prevenirii și combaterii mitei, vizând în principal prevenirea și combaterea faptelor de mituire.

 

3. ÎNTELEGEREA POLITICII

A. Ce reprezintă?

Așadar, termenul de „corupție” este în direct legătură  cu acela de „integritate”. Conform Transparency International: corupția este folosirea abuzivă a puterii încredințate, pentru obținerea de beneficii personale. Prin această definiție nu se are în vedere doar puterea publică, corupția putând apărea și în domeniul privat. Nu este vorba doar de beneficiile de natură financiară, ci de avantajele de orice natură, inclusiv cele nemateriale, cum ar fi realizarea de ambiții politice sau profesionale, ori avansări sau premieri.

Termenul de “mită” reprezintă o suma de bani sau orice alte avantaje necuvenite/obiecte oferite/date, ori promise unei persoane, în scopul de a o determina pe aceasta să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească conform dorințelor ilegale ale unui individ. Mita poate fi întâlnita și sub denumirile de șperț sau șpagă.

În acțiunea de mituire pot fi identificate două părți:

•una care dă mită și reprezintă darea de mită – corupție activă, și


•una care primește mită, aceasta din urmă putând fi acuzată de luare de mită – corupție pasivă.
 

B. DE CE contează?

Elementele determinante ale acestei politici sunt reprezentate de valorile sociale și economice pe care legea are datoria de a le proteja.

Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea este dedicata în a-și desfășura activitatea aplicând cele mai ridicate standarde de etică și integritate în toate domeniile în care activează. Chiar și o simplă asociere cu corupția poate afecta imaginea Fundatiei și ar avea efecte asupra activităților acesteia. De asemenea, ar putea aduce suspiciuni asupra integrității morale a persoanelor care reprezintă Fundatia sau care lucrează în cadrul Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea.

Este de asemenea în cultura Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea alinierea cu prevederile Legii privind practicile de corupție, precum și cu oricare alte normative în vigoare. Încălcarea legislației referitoare la corupție poate duce către sancțiuni civile și/sau penale până la privarea de libertate.

C. CUM procedăm?

Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea interzice angajaților și colaboratorilor oferirea, promiterea, autorizarea sau acceptarea și solicitarea, în mod direct și indirect, a oricărei plăți, cadou sau oricărui obiect de valoare, cu scopul de a obține avantaje necuvenite în mod normal.

D. CUI se aplică?

Politica se aplica tuturor angajaților Fundatiei. Persoanelor vizate li se cere să se familiarizeze cu/să respecte prezenta politică.

Persoanele vizate au responsabilitatea și obligația personală de a desfășura activitățile Fundatiei în mod etic și în conformitate cu legea. În caz contrar, față de oricare persoană vizată se pot lua măsuri disciplinare, măsuri reglementare și penale, care pot duce la amenzi, excluderea din anumite poziții, atingere adusă reputației și alte sancțiuni, până la închisoare.

Prezenta Politică este valabilă pentru toți angajații, precum și colaboratorilor organizatiei.

 4. PRINCIPIILE ȘI REGULILE SOCIETĂȚII

 Mita și corupția sunt interzise prin lege. Practic, toate jurisdicțiile interzic mituirea funcționarilor guvernamentali locali, multe jurisdicții interzic mituirea funcționarilor străini din sectorul public și mituirea funcționarilor din sectorul privat sau cel „comercial”, cunoscută și sub numele de comisioane ilegale.

Această Politică impune respectarea tuturor acestor legi. Mita și corupția pot avea ca rezultat riscuri juridice și urmări majore privind reputația organizatiei noastre, dar și pentru persoanele fizice, inclusiv sub forma unor amenzi substanțiale și posibile condamnări cu închisoarea. Încălcarea acestei Politici sau omisiunea raportării situațiilor de încălcare a acestei Politici pe care le cunoașteți sau ar fi trebuit să le cunoașteți vor avea ca rezultat sancțiuni (inclusiv până la încetarea contractului de muncă) și pot fi raportate autorităților competente, care pot demara proceduri penale împotriva dumneavoastră.

4.1 Reguli de bază

Angajaților/colaboratorilor le este interzisă mituirea sau folosirea intermediarilor (agenți, consultanți, distribuitori) în scopul obținerii de avantaje necuvenite prin intermediul mituirii.

Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea nu face diferența între reprezentanții publici și persoanele din mediul privat în ceea ce privește oferirea/primirea mitei; mita, așa cum este definită în aceasta politica, nu este acceptată în niciuna dintre formele ei, către nici o persoană, indiferent de statutul acesteia.

Mita poate lua diverse forme, de la varianta banilor în numerar, la produse/servicii de valoare. De fapt, chiar și anumite practici uzuale de business sau activități sociale, în anumite circumstanțe, pot fi considerate acte de mită și corupție. 

4.2 Relația cu oficialii publici

Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea nu separă conceptele privind persoanele publice oficiale față de persoanele din mediul privat în ceea ce privește aplicarea regulilor anti-mită. Totuși, este deosebit de importantă recunoașterea persoanei cu titlu de Persoana Publica Oficiala, deoarece reguli mai stricte și specifice există pentru acest segment, care nu se aplică în mediul privat de afaceri.

Prin „persoana publica oficiala” se înțelege:

Orice persoana care exercită o funcție electiva, de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură, inclusiv  angajat al unei agentii publice, al unei administratii sau al unei intrerinderi publice sau orice reprezentant al unei organizatii publice nationale sau internationale;
Orice persoană care acționează într-o calitate oficială pentru, sau în numele unui guvern sau departament, agenție sau instrument al acestuia;
Orice funcționar sau angajat al unei societăți deținute total sau parțial de un govern/ administratie centrala sau locala;
Orice funcționar sau angajat al unei organizații internațional publice;
Orice candidat pentru o funcție politică, care are, în desfășurarea atribuțiilor de funcționar public, inspecții periodice, atribuirea de autorizații și licențe etc.
În orice interacțiune cu funcționarii publici, se va avea un comportament corespunzător și se vor aplica doar practici etice. Angajații/colaboratorii Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea nu vor participa și/sau iniția orice activitate sau relație care să poată afecta integritatea funcționarului public sau reputația Fundatiei.

Interacțiunile dintre Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea și funcționarii publici trebuie conduse în baza celor mai înalte standarde de etică și profesionalism și trebuie să evite orice percepție de conflict de interese.

4.3 Plăți de facilitare

Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea interzice orice plăți de facilitare, acestea fiind considerate o altă formă de mită. Aceste plăți sunt neoficiale, neadecvate – nu în mod obligatoriu de valori mari – care facilitează obținerea de rezultate pe o cale mai scurtă decât cea legitimă. Aceste plăți de facilitare au ca principal scop reducerea timpului de răspuns și acțiune din partea organismelor guvernamentale.

4.4 Interacțiunile din sectorul privat

Angajații Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea nu trebuie să accepte sau să solicite cadouri, plăți sau alți stimuli și favoruri în desfășurarea activității pentru și în numele Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea.

Cadourile, ospitalitatea și/sau evenimentele de divertisment nu trebuie niciodată promise sau oferite cu scopul de a obține favoruri pentru Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea, pentru a premia astfel de acțiuni deja întreprinse sau pentru a elimina dezavantajele Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea în respectiva afacere.

Numerarul, cadourile sau echivalentele de numerar (ex. bonurile valorice) nu trebuie oferite niciodată. 

Un angajat poate oferi sau accepta ospitalitatea în limite decente, de la un partener potențial sau curent, atât timp cât politicile interne și cultura de business permit astfel de acțiuni, iar astfel de acțiuni nu vor putea niciodată sa aducă prejudicii numelui companiei.

Tot în aceleași condiții ca cele prezentate mai sus, se pot oferi sau primi cadouri de valoare modică, si care să fie aliniate practicilor locale, politicilor și procedurilor organizatiei.

În toate cazurile, toate cheltuielile generate trebuie documentate într-o manieră transparentă, aprobate de către superiori și înregistrate conform standardelor interne.

4.5 Înregistrările fiscale și financiare

Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea înregistrează și menține datele financiare și de afaceri în mod clar, precis și documentat, într-o manieră transparentă.

Păstrarea și arhivarea înregistrărilor și documentelor aparținând Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea sunt aliniate standardelor și reglementarilor în vigoare.

4.6 Prospectarea de noi afaceri

Înainte de a iniția noi oportunități de afaceri, o analiză a partenerului/partenerilor de afaceri se va efectua din punct de vedere al integrității și al cerințelor privind prezenta politică.

Pentru potențiale riscuri identificate privind practicile anti-mită și anticorupție, contractul/contractele vor fi concluzionate în așa manieră încât aceste riscuri să fie acoperite și adresate, pentru siguranța Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea.

4.7 Relații cu terți

Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea poate intra in relații de afaceri cu un terț, doar dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

A fost identificată o nevoie reală pentru bunurile/serviciile oferite de terț;
Prețurile practicate de terț se înscriu în limite comparabile pe piață;
Partea terță este potrivită din punct de vedere al analizei Anti-mită și Anticorupție;
Tranzacția este soluționată printr-un document cu efect juridic (contract, comandă fermă).
 

5. INSTRUIRE ȘI MONITORIZARE

5.1 Instruire

Angajații trebuie să se familiarizeze cu conceptele și regulile descrise în prezenta procedură, care va fi obiectul unui teme de discuție aparte, în cursurile anuale pentru aspectele de conformitate.

Instruirea continuă privind activitățile de combatere a mitei și corupției este obligatorie la nivelul fundatiei, în scopul de a se asigura desfășurarea activității acesteia în mod etic. Întreg personalul vizat este instruit în mod regulat, începând cu trainingul introductiv de la angajare și continuând pe toată durata angajării.

Se oferă o copie a prezentei politici pe email fiecărui angajat al fundatiei. Toate actualizările politicii vor fi distribuite intern. De asemenea, politica va fi pusă la dispoziție pe site-ul web al fundatiei și va fi disponibilă pentru toți angajații.

5.2. Responsabilitati

Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea se așteaptă ca întreaga echipa sa actioneze prin puterea exemplului, în toate situațiile și solicită tuturor angajaților și colaboratorilor săi respectarea principiilor și regulilor anti-mită și anticorupție.

Prezenta procedură se aplica tuturor angajaților Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea, fiind implementată, monitorizată și impusă în mod continuu.

5.3 Încălcarea politicii

Nerespectarea acestei politici nu va fi tolerată și poate duce de la cercetare disciplinară până la încetarea contractului de muncă sau de colaborare.

5.4. Raportarea încălcărilor politicii anti-mită și anti-corupție

Angajații Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea, precum și asociații în afaceri, care știu sau au certitudinea să considere că au avut loc încălcări ale prezentei politici trebuie să le raporteze.

Orice raportare va fi tratată cu maximă confidențialitate și nu vor exista acțiuni asupra reclamantului, ca urmare a raportării, acesta fiind protejat.

De asemenea, orice raportare trebuie făcută cu bună credința, despre fapte și acțiuni reale, în baza judecății obiective a celui care raportează.

Scroll to Top